Co je hrubé porušení nájemní smlouvy?

Co je hrubé porušení nájemní smlouvy?

Za hrubé porušení se považuje neplacení nájemného po dobu delší než tři měsíce, dále opakované porušování dobrých mravů (např. slovní nebo fyzické útoky na sousedy, hlasitá hudební produkce, znečišťování společných prostor domu, atd). Jestliže se nájemník takového jednání dopouští, může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět okamžitě s lhůtou pro vystěhování 1 měsíc. Ovšem pozor, i výpověď nájemní smlouvy musí splňovat zákonné náležitosti. Nechte si tedy poradit od zkušeného advokáta, který vám výpověď nájemní smlouvy připraví. Nebo požádejte o pomoc vašeho realitního makléře.