Prověření nemovitosti před prodejem

Prověření nemovitosti před prodejem

Realitní makléř by měl v počáteční fázi prodeje nemovitosti provést základní prověření faktického a právního stavu prodávané nemovitosti. 

Při prodeji bytu v osobním vlastnictví by měl makléř zkontrolovat kompletní výpis z katastru nemovitostí vážící se k bytové jednotce (zástavy, omezení vlastnického práva), dále část prohlášení vlastníka související s prodávanou bytovou jednotkou a nabývací titul (kupní smlouvu, usnesení o dědictví, darovací smlouvu, atd.), kterým prodávající nabyli byt do vlastnictví. Dále je nutné zkontrolovat, že dům, kde se prodávaný byt nachází, stojí na vlastním pozemku a že je k tomuto domu přístup z komunikace ve vlastnictví obce nebo z veřejné komunikace. Finanční výkazy společenství vlastníků taktéž doporučuji zkontrolovat hlavně z hlediska případného úvěru (např. na revitalizaci panelového domu).

Při prodeji rodinného domu doporučuji podobný postup. Odpadá zde kontrola prohlášení vlastníka.  Při prodeji družstevního bytu je nutné zkontrolovat nájemní smlouvu mezi družstevníkem a bytovým družstvem a stejně tak finanční výkazy bytového družstva.

Výše uvedené prověření by měl udělat realitní makléř popř. ve spolupráci s advokátní kanceláří, která bude prodej nemovitosti později realizovat.